Fae Loudoun Photography | Class 40 - Working Hunter Championship